tirsdag 23. april 2013

Fjerne fremmedspråk

Eva Thue Vold, som er fagansvarlig for fremmedspråkdidaktikk på Universitetet i Oslo, og jeg har skrevet et debattinnlegg som er publisert i Utdanning. I innlegget tar vi til orde for utvidelse av fagtilbudet i skolen med fjerne fremmedspråk som arabisk, kinesisk, portugisisk, russisk osv. Dette forutsetter at vi utdanner lærere i disse språkene.

Innlegget kan dere lese på www.utdanningsnytt.no.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar