tirsdag 26. juni 2012

Etymologi

Det er mange slags språkvitere. Noen vet alt om kantonesisk, andre har fordypet seg i interskandinavisk språkforståelse og andre igjen er eksperter på engelske verbtider. Men det er en gruppe lingvister som jeg er direkte misunnelig på, og det er etymologene.

Etymologene er språkvitenskapens arkeologer, de graver og graver seg nedover i i første instans tykke og etterhvert stadig tynnere lag med ord - alt for å finne ut hvor ordene vi bruker i dag kommer fra. Etymologer leter for øvrig ikke bare etter ord, de er også interessert i språklige strukturer. Men det er de etymologiske ordbøkene som er det mest synlige resultatet av språkarkeologenes gravearbeid.

Jeg sitter her med Bjorvand og Lindemans Våre arveord, en murstein på 1430 sider fylt til randen med ordforklaringer. Boken er ikke egnet til nattbordet, til det veier den for mye og er innholdet for tungnemt. Men det er likevel en bok som er vanskelig å legge vekk. La oss ta ordet ord som eksempel. Ordet forekommer i samme form og med samme betydning i dansk og svensk, og i forskjellige varianter - men alltid med w- foran - i de øvrige germanske språkene. Det er i og for seg ikke noe nytt for de fleste av oss, men det er ikke like sikkert at alle vet at grekisk retorikk går tilbake på samme rot (*wer-, som betyr tale). Jeg visste det ihvertfall ikke.

Apropos etymologi, hva ligger egentlig bak dette ordet? Jo, etymologi kommer av det greske ordet etymos som betyr sann, virkelig. Etymologer er altså ute etter sannheten.

mandag 11. juni 2012

Ungarsk

I morgen bærer det til Budapest, hovedstaden i Ungarn (eller Magyarország på ungarsk).

Ungarsk er - lingvistisk sett - et fjernt språk som har veldig lite til felles med norsk. Språket er i slekt med finsk, men danner i dag en språkøy midt i Europa, omgitt av germansk-, slavisk- og romanskspråklige land. Egentlig er det et lite under at ungarsk har klart å holde skansen helt fram til i dag.

Selv om ungarsk er et fjernt språk, er det ikke umulig å gjette seg fram til betydningen av visse ord. Jeg sitter her med et kart over Budapest, og det er morsomt å se at det er en del ord som er ganske lett å kjenne igjen - selv uten ordbok. Betydningen til noen av ordene som ikke ser kjente ut, kan man likevel enkelt tenke seg fram til: De fleste gatene heter f.eks. ... utca, og da er det rimelig å anta at utca bety gate. Broene heter hid, kaiene rakpart osv.

Bare prøv selv!
Zsinagóga
Oktogon
Ferenc
Krisztina
Szent
 
Múzeum

lørdag 9. juni 2012

Scrabble

     Det er 100 brikker i Scrabble. 98 brikker har en verdi mellom 1 og 10, to brikker er blanke.
     Dette er brikkene fra den norske utgaven, presentert på en litt annerledes måte.