onsdag 5. desember 2012

Strande

Noen bokstaver har betydelig mer å gjøre enn andre. De syv bokstavene som sammen danner ordet strande er spesielt ettertraktet blant oss språkbrukere. En av grunnen er at vi alltid tyr til ett av disse bokstavene når vi skal bøye substantiv, adjektiv og verb - ihvertfall når vi skriver bokmål.

La oss ta strande-testen.

1. Substantiv, bestemt form
strand              strand-en eller -a
land                 land-et

2. Substantiv, flertall
strand              strend-er
land                 land

3. Substantiv, bestemt form flertall
strand             strend-ene
land                land-ene eller -a

Så langt har vi bare brukt strande-bokstaver (og omlyd i ett tilfelle).

4. Adjektiv, (u)bestemt form
en gul strand   den gul-e stranden / stranden er gul
et stor-t land   det stor-e landet / landet er stor-t

I tillegg kommer former som
den sand-ete stranden
det forjett-ede landet

5. Adjektiv, gradbøyning
den gul-e / gul-ere / gul-este stranden
det stor-e / stør-re / stør-ste landet

Igjen: Bare bokstaver fra ordet strande (og omlyd i ett tilfelle).

6. Verb, nåtid
mannen strand-er
kvinnen land-er

7. Verb, fortid
mannen (har) strand-et eller strand-a
kvinne (har) land-et eller land-a

8. Verb, passiv
strand-es
land-es

Også her: Så lenge vi holder oss til de regelmessige verbene, bruker vi strande-bokstaver.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar