lørdag 26. januar 2013

Diminutiv

Nederland er et lite land, og det er kanskje ikke rart at nederlenderne er blitt verdensmestere i ordforminskning. Oppskriften er enkel: Ta et ord, legg på endelsen -je og du har laget et helt nytt ord som er hakket mer søtt og koselig enn ordet du begynte med. Lingvister kaller dette lille språktrikset for diminutiv. 

Her kommer noen eksempler:
  • Nederlendere kaller sitt lille, våte land ofte for Ons kleine kikkerlandje ('Vårt lille, lille froskeland')
  • En kjent barnesang begynner med setningen We maken een kringetje van jongens en van meisjes ('Vi danner en liten ring av gutter og små jenter')
  • En kop koffie og een glas wijn er selvsagt helt i orden, men skal det være koselig da snakker man heller om een gezellig kopje koffie og een lekker glaasje wijn (eller een heerlijk wijntje)
Diminutiver kan leve helt egne liv i språket, og det kan bli stor forskjell i betydning mellom utgangspunktet og diminutivet. Noen ganger finnes bare diminutivformen. Et eventyr heter eksempelvis sprookje, og det er ikke noe som heter sprok eller sprook.

Det er ikke bare substantiver som kan forminskes, også ord fra andre ordklasser kan under visse omstendigheter mykes opp ved hjelp av diminutivsuffikset -je + s:
  • Heb je eventjes tijd betyr noe i retning av 'Har du to sekund?' (even = 'bare')
  • Dat was niet zo netjes betyr 'Det var (egentlig ganske) ufint' 
  • Hvis en person blir beskrevet som erg simpeltjes, da er det ikke noe kompliment (erg = 'veldig')
Når det kommer til uttalen, kan endelsen -je være litt upraktisk. Det er ikke så lett å legge på -je på ord som slutter på -n, og derfor bruker man (som vi har sett i vin-eksempelet over) -tje: wijn blir wijn-tje. Og en liten mann eller gutt kan kalles klein mann-etje. Å gå fra -m til -j er heller ikke lett, og derfor heter en liten tommel duim-pje,

Og siden det er lørdag ettermiddag er det nå tid for en biertje.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar