lørdag 2. mars 2013

Masterbloggen

Masterbloggen.no er ein nettstad som har som mål å spre resultata masterstudentar kjem fram til i sine oppgåver. Ein fin nettstad med mange interessante artikler frå vidt forskjellige fagområde.

Masterbloggen har også ei gjestespalte, og til denne spalten har eg skrive eit innlegg om behovet for nye framandspråk i skulen, til dømes kinesisk, russisk, arabisk og portugisisk.

Innlegget kan du lese her: http://www.masterbloggen.no/gjest/vi-ma-laere-nye-sprak/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar