fredag 9. mars 2012

R/r

Det mye å fortelle om bokstaven r, så mye at Arne Torp, språkprofessor på UiO, har skrevet en hel bok om denne "urokråka" i språket. I boken går han bl.a. inn på fenomenet skarre-r - anbefalt lesing! 

R er en viktig bokstav, vi bruker r mye oftere enn andre bokstaver - både som "vanlig" bokstav og som bokstav med en grammatisk funksjon. Når vi f.eks. danner presensformen av et verb, legger vi på en -r

Bokstaven r er ikke et ord i og for seg, men likevel har r en rekke forskjellige betydninger:
-Kongen signerer sine brev med Harald R, hvor R står for rex, altså konge
-I matematikken står r for radius og statistikere beregner sammenhengen mellom to variabler ofte med Pearson'product-moment correlation coefficient - også kjent som Pearson's r
-® står for registrert varemerke

I Scrabble og Wordfeud er r bare verdt 1 poeng, og det er ikke uten grunn - r passer til alle vokaler: både ar, er, ir, or, ur, yr, ær, ør og år er anerkjent som ord. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar