mandag 21. november 2011

Buoremus álgu

Samisk er like norsk som norsk, begge språkene hører hjemme i Norge. Men samisk er ikke et nabospråk som dansk og svensk. Tvertimot, for å kunne forstå samisk må man lære samisk. Samisk er ekte fremmedspråk for alle som ikke kan samisk. Eller? Her kommer et lite teksteksempel som jeg fant på Farmandsenteret i Tønsberg (!) i helgen. Dagens quiz-spørsmål: Hva handler teksten om? Lykke til!


Alkoholakeahtes áhpehisvuohta addá buoremus álggu
Don attát mánnái buoremus álggu jus it juga alkohola áhpedisvuođas. Dutkan čájeha ahte vel smávva alkoholahivvodagat nai sáhttet árrit máná vuoiŋŋamaččaid ja eará orgánaid avdáneami. Dás sáhka addit mánnái buoremus vejolašvuođaid šaddat ja ahtanuššat.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar