fredag 4. november 2011

Kloroform

Noen vil kanskje påstå at det er de ordene som vi bruker mest som er viktigst for språkforståelsen. Det virker logisk, men det er derfor ikke sant. Tvertimot, hvis vi virkelig skal forstå meningsinnholdet i en tekst er vi ofte avhengig av å ha et mye mer omfattende ordforråd.

La oss for si at vi vil vite hva kloroform er for noe. Hvis vi slår opp kloroform på wikipedia.no, får vi følgende definisjon: 

"Kloroform eller triklormetan, CHCl3, består av klor og formyl (maursyrens radikal). Det er et upolart løsningsmiddel som har hatt stor anvendning innen kjemien. Kloroform kan nedbrytes til diklorkarbon ved bruk av sterkt basiske reagens. Kloroform er ikke brennbart, men ved sterk opphetning kan fosgen dannes."

En enkel setning, men helt gresk for undertegnede som droppet kjemi på vgs. Hvis jeg tar vekk alle ordene som jeg ikke forstår, de lite brukte, fagspesifikke ordene, da sitter jeg igjen med dette: 

"K. eller [...] består av klor og [...]. Det er et [...] løsningsmiddel som har hatt stor anvendning innen kjemien. K. kan nedbrytes til [...] ved bruk av sterkt [...]. K. er ikke brennbart, men ved sterk opphetning kan [...] dannes."

Med andre ord: Med mitt begrensede ordforråd forstår jeg at kloroform er et ofte brukt, ikke brennbart kjemisk løsningsmiddel. Det holder muligens, men jeg vet fortsatt ikke hva kloroform egentlig er. Det er med andre ord på tide å utvide mitt ordforråd.

1 kommentar:

  1. Interessant. Jeg vet litt om kjemi og kan si at kloroform er en fargeløs væske med sterk lukt. Mange vil mene den lukter lim eller lakk, litt behagelig. Suffikset -form tror jeg nok skyldes at maursyre på engelsk heter formic acid, saltet heter også på norsk formiat (men IUPAC: metanat). Jeg skjønte alt her jeg :-)

    SvarSlett