mandag 14. november 2011

IPA

I en ideal verden hadde vi uttalt alle e-er på samme måte. Men slik er det ikke. Når vi  for eksempel skriver ordet nederlender, trenger vi fire e-er. Disse fire e-ene representerer tre forskjellige lyder. Bare hør godt etter. Med andre ord: bokstavene og lydene i norsk "matcher" hverandre ikke alltid. Det hadde heller ikke vært mulig, det er mange flere lyder i norsk enn vi har bokstaver i alfabetet.

Et annet eksempel er bokstavene n og g, som danner en egen lyd når de opptrer sammen i ord som konge og dronning. Språkvitere har et eget tegn for denne ng-lyden: ŋ. Dette er et såkalt IPA-tegn. IPA er det internasjonale fonetiske (fonem betyr lyd) alfabetet som blir brukt blant språkvitere rundt om i verden for å beskrive forskjellige lyder med egne tegn. E-ene i nederlender skrives for øvrig slik: eəɛ og (igjen) ə.

IPA består av to deler, en konsonant- og en vokaldel, og det er imponerende å se hvor mange lyder som finnes (lenke). Langt fra alle lydene blir brukt i norsk, men et poeng med IPA er nettopp å kunne sammenligne språk med hverandre - og derfor må lingvistalfabetet romme plass til mange lyder, også lyder som er ukjent for oss.

(I tillegg til konsonant- og vokaldelen har IPA også et sett med såkalte diakritiske tegn, som brukes for å finjustere lydtranskripsjonene, men det skal jeg forklare en annen gang.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar