tirsdag 22. november 2011

Mánná

I går gjenga jeg en liten tekst på samisk. Teksten var tatt fra en brosjyre fra Helsedirektoratet om alkoholfritt svangerskap, som jeg snublet over på Vinmonopolet i vakre Tønsberg. At teksten handlet om alkohol, regner jeg med at de fleste har klart å finne ut av - ordet alkohol dykker opp tre ganger i den samiske teksten, stavet på samme måte som i norsk. Her kommer hele oversettelsen, fra den norske versjonen - selv kan jeg ikke samisk:

Alkoholfritt svangerskap gir den beste starten
Du gir barnet den beste starten hvis du avstår fra alkohol i svangerskapet. Forskning viser at selv i små mengder kan alkohol forstyrre utviklingen av barnets hjerne og andre organer. Det handler om å gi barnet de beste mulighetene for vekst og utvikling.

Et annet lånord som er lett å kjenne igjen (når man vet hva teksten handler om), er orgána. Påfallende synes jeg er smávva, som ser ut som (og betyr) små. Til slutt, det viktigste ordet i denne lille tekstsnutten: mánná - barn.

PS. For de av oss ikke kan samisk og som liker å bla i ordbøker, kan jeg anbefale Giellatekno Online Dictionary (Universitetet i Tromsø): http://victorio.uit.no/webdict/index.html.

2 kommentarer:

  1. Marit Julien, som er professor i nordiske språk i Lund, skriver følgende:
    "Ordet "mánná" (som det heter i nominativ) forekommer i flere former i den samiske teksten. Vi har "mána" som er akkusativforma, og "mánnái", som er illativ og betyr 'til barnet'. "Don áttat mánnai" betyr 'du gir (til) barnet'. Det du gir er den beste starten - "buoremus álggu". Merk at samisk tradisjonelt ikke har artikler, det heter altså "beste start". Her står "álggu" i akkusativ, fordi det er objekt. I nominativ heter det "álgu", og da ser vi et fenomen som karakteriserer og gjennomsyrer samisk morfologi: stadievekslinga. Når en bøyer et ord skal en ofte gjøre ei lita endring i den konsonantgruppa som står midt i ordet. Noen ganger er dette alt en gjør, som mánná - máná, álgu - álggu, mens andre ganger legger en også til en endelse. Og for å få til bøyinga så må alle samiske substantiv, verb og adjektiv ha minst to stavelser. Ordet "øl", for eksempel, er innlånt til samisk og får da forma vuolla - i akkusativ vuola, eller alternativt vuola - akkusativ vuollaga. I det siste alternativet får 'øl' samme bøyingsmønster som ordet for 'hund': beana (nominativ) - beatnaga (akkusativ)."

    SvarSlett