fredag 19. august 2011

Demokrati

I går skrev jeg om lånord, og jeg holder meg til samme tema i dag.

Når vi slår ring om demokratiet, slår vi ring om et lånord. Ordet demokrati kommer fra gresk, men demokratiet som vi kjenner det i dag er fransk importvare - og med systemet kom også begrepene som etter hvert er blitt så fortrolige at vi regner dem som norske: politikkrepresentant, minister, dissens. Ja, selv ordet stat er innlånt.

Høyre og venstre er ord av eldre dato, men måten vi bruker disse to begrepene på i politikken går tilbake på plasseringen av  konservative monarkister (på høyre side) og liberale republikktilhengere (på venstre side) i det franske parlamentet. At Høyre og Venstre i dag tilhører samme fløy i politikken, er egentlig et lite under.

Hva skjedde med ordet ting etter Eidsvoll?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar