lørdag 27. august 2011

Kommune

Valgkampen er i gang i landets 430 kommuner. Ordet kommune går ifølge Bokmålsordboka tilbake på det latinske ordet for felles, communis. Samme ord ligger til grunn for kommunisme og kommunikasjon. Kommunen som egen politisk og administrativ enhet oppsto med formannskapsloven fra 1837, som endelig sørget for lokalt selvstyre - 23 år etter Eidsvoll. Hvert prestegjeld dannet fra nå av et formannskapsdistrikt og valgte sitt eget formannskap. De fleste kommunene blir den dag i dag styrt etter formannskapsmodellen.

Kjært barn har mange navn, og det gjelder også for kommunene. I "oppstartfasen" hette barnet altså formannskapsdistrikt. Senere ble det gamle norrøne ordet herred (nyn. herad) innført som betegnelse for (land)kommune. Har du tatt Bergensbanen, har du muligens lagt merke til at Finse stasjon ligger i Ulvik herad.

Et yndet diskusjonstema blant lokalpolitikere er kommunesammenslåing. Siden 1960-tallet har antall kommuner i Norge minsket betraktelig. Men visste du at det også er mange kommuner som har blitt skilt ut av andre kommuner? Et eksempel er Randaberg som opprinnelig hørte til Hetland. Hetland har senere blitt "slukt" av Stavanger, mens Randaberg fortsatt holder skansen som selvstendig kommune.

Hvor gammel er din kommune?


1 kommentar: