mandag 29. august 2011

Ørd

Hvis man tenker seg om er det litt underlig at ørd ikke er et ord. Ingen som stusser over ordet ord, som er både kort, forståelig for alle og hyppig brukt av de fleste. En effektiv bidragsyter til det norske språket, med andre ord. Når et kort ord som ord fungerer så godt, hvorfor tyr vi da til sammensetninger med både ti, tyve og flere bokstaver (gjerne med tre eller flere ledd) hvis vi likeså godt kunne ha skrevet ørd. Ja, det ligger et stort ordforrådsutbyggingspotensiale (!) i ord på tre bokstaver av typen vokal + rd.

Hvilke *rd-ord står i Bokmålsordboka, og hva betyr de? Og hvilke *rd-"ord" er fortsatt ledige?

ard - erd - ird - ord - urd - yrd - ærd - ørd - ård

Etterskrift. Kristín Sandberg fra Hobøl skriver: "I (den utmerkede) romanen "Harry Potter og de vises sten" opptrer ordet "mørd" - men da som en, bokstavlig talt, speilvending av "drøm". På engelsk heter speilet The Mirror of Erised. Torstein Bugge Høverstad har derfor oppdaget endelsen ørd, og konstruert et ord med mening utifra det. ".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar