onsdag 10. august 2011

Ord

Ord fascinerer.
 
Ord er bokstaver, lyder. Ord betyr noe. Vi setter ord på det vi ser, smaker, hører og lukter. Noen ganger har vi ikke ord, eller ord er så fattige at vi velger å være tause. Før eller senere blir tausheten brutt, og vi setter på nytt sammen bokstaver og lyder til ord.

Hva forbinder jeg med ordet ord?
  • Jeg er språkviter, og jeg interesserer meg spesielt for likhetene (og forskjellene) mellom dansk, norsk og svensk. Ordet ord er et godt eksempel på likheten mellom de tre språkene: Ord skrives likt, men uttales (noe) forskjellig. Slik er det også for språkene i sin helhet: skriftspråkene er ganske like, muntlig er forskjellene mye større. Muntlig dansk er såpass vanskelig å forstå for mange at vi kanskje bør se på det som et fremmedspråk.
  • Apropos fremmedspråk: Fremmedspråk er en misvisende betegnelse for beslektede språk som engelsk, tysk og nederlandsk. Ord blir til word, Wort og woord. Eneste forskjellen, egentlig, er w-en. For øvrig, sammenlikn orm med worm, Wurm, worm!
  • Et demokrati er en styreform der våpen er erstattet med ord.

Hva forbinder du med ordet ord?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar