onsdag 21. september 2011

Kinesisk

Ni hao!

Kinesisk er verdens suverent største språk. Eller mer spesifikt: Kinesisk er fellesbetegnelsen for en rekke beslektede språk i Øst-Asia. I alt går Ethnologue ut fra at det er ca. 1,2 milliarder verdensborgere som har kinesisk som morsmål. Mandarin er størst med nesten 850 millioner morsmålsbrukere, men også Wu - som er ukjent for de fleste av oss, meg inkludert -  er oppført med nesten 80 millioner brukere.

Kinesisk snakkes over et stort område, og selv om kineserne har et felles skriftspråk forstår ikke alle kinesere hverandre. Språkene som går under begrepet kinesisk ligger rett og slett for langt fra hverandre.

Kina har på få år blitt en av Norges viktigste handelspartnere, og interessen for å lære mandarin har økt i takt med denne utviklingen. Kinesisk tilbys nå på ca. 15 ungdomsskoler og videregående skoler rundt omkring i landet, i tillegg til universitetene i Bergen og Oslo.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar