lørdag 3. september 2011

Tysk

Tysk regnes som fremmedspråk, men stemmer dette? Nei, mener jeg. Tysk og norsk har så mye til felles at vi heller skal si at tysk er et nabospråk. Kategorien fremmedspråk bør vi reservere for språk som virkelig er annerledes, som f.eks. swahili og kinesisk.

Her er fire likhetstrekk mellom tysk og norsk:
1. Norsk og tysk tilhører begge den germanske språkfamilien. Selv om språkene har vokst fra hverandre, er det fortsatt mange ord som er like eller nesten like. Forskjellene er ganske systematiske, og det blir mye lettere å lese tyske tekster når man vet at tysk ch ofte blir k på norsk, z ofte blir t osv.
2. Både norsk og tysk har opp gjennom tiden lånt mange ord fra latin, fransk, engelsk osv. Disse såkalte internasjonalismene er lett å kjenne igjen. Ordet internasjonalisme er et godt eksempel, rock & roll et annet.
3. Selv om tysk grammatikk kan være ganske vrien for norske elever, er norsk og tysk grammatikk i grunnen ikke så veldig forskjellig. En vanlig setning begynner med et subjekt, så kommer verbet og så resten. I språkvitenskapen heter en slik setningsstruktur SVO. Selvsagt er det mange unntak, men hovedregelen er viktigst.
4. Norsk og tysk kultur er ikke veldig forskjellig. Jeg vil faktisk påstå at forskjellene innad i begge land er større enn forskjellene mellom Norge og Tyskland. Likhetene på kulturelt plan gjenspeiler seg i måten vi skriver og snakker, og sammen med de rent språklige likhetstrekkene betyr det at tysk er lett å lære.

Hvor mye tysk kan du?
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar