søndag 23. oktober 2011

B/b

Bokstaven b er bokstav nr. 2 i vårt (latinske) alfabet, men også på gresk (beta), arabisk (ba) og hebraisk (beth) kommer b på annenplass - rett etter alfa, alif og alef. Det er ikke tilfeldig, språkene er i slekt - og det gjelder også for skriftsystemene vi bruker.

Bokstaven b er første bokstav i ord som bo, bonde og bygge, og det er neppe tilfeldig heller. Bokstaven b er fra gammelt av knyttet til det å bosette seg, beth på hebraisk betegner f.eks. et hus. Byen Bethel, som er satt sammen av beth og el, betyr Guds hus. Mange norske stedsnavn slutter på -by, - og -bøl - alle sammen steder hvor folk har slått seg ned, bygget hus og stabbur og dyrket bygg og hvete.

Bokstaven b er ikke bare en bokstav som danner ord sammen med andre bokstaver, men blir også brukt for å klassifisere handelsvarer (B-vare, betaversjon), prestasjoner (karakteren B) som nestbest. Nestbest etter A/a og alfa.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar