søndag 16. oktober 2011

Sær skriving

Norsk har evnen til å sette sammen ord. Sammensatte ord kan gjerne settes sammen med andre sammensatte ord, og til slutt ender vi opp med ord som bilregistreringskjennetegn eller kompetansehevingsansvarlig. Hovedregelen i norsk rettskriving er at slike ord skal skrives uten mellomrom, men det er mange som likevel bruker mellomromstasten flittig. Dette er forståelig, av flere grunner:
  • Norsk er inkonsekvent. I dag og i natt har mellomrom, men ifølge og især skrives i ett ord. Skoleelever, men også erfarne skribenter og skriveføre byråkrater har sitt svære strev med slike ordsammensettinger.
  • Lange, sammensatte ord står ofte ikke ordboken. Lurer man som rettskaffen språkbruker på riktig skrivemåte av et ord som bilregistreringskjennetegn, leter man forgjeves.
  • Stavekontrollen i Word osv. avviser sammensatte ord av det litt mer kreative slaget, men den røde streken forsvinner ofte når man deler slike ord i to. 
  • Engelsk foretrekker ordgrupper som competency development coordinator og vehicle registration code, og siden engelsk er på moten låner vi ikke bare mange ord fra engelsk, vi kopierer også den engelske måten å sette sammen ord på. 
Det er ikke til å unngå, sær skriving er fram tiden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar