onsdag 5. oktober 2011

Hvermannsen

I følge SSBs navnestatistikk er det litt over 55000 nordmenn som heter Hansen. Det høres kanskje mye ut, men det er det ikke. Bare litt over 1% av innbyggerne i Norge er del av familien Hansen (mot nesten 4% hos våre danske naboer!).

La oss se litt nærmere på statistikken. De 20 mest brukte etternavnene i Norge dekker litt over 10% av befolkningen. I Danmark er dette tallet nesten oppe i 40%! Det kan bare bety én ting: Folk i Norge har mer varierte etternavn enn i Danmark, og sjansen å snuble over Hvermannsen er mye mindre her på bjerget enn lenger sør.

I Norge er det fra gammelt av to dominerende navngivningsprinsipper: a) etternavnet er en kombinasjon av et mannsnavn + -sen - altså "sønn til X" eller b) etternavnet er en gård, et bruk, et sted - altså Berg, Haugen, Vik, osv. I tillegg til disse to etternavnstypene finnes en rekke andre typer, men det er altså disse to gruppene som overveier. Hvis vi for eksempel ser på de 100 mest brukte etternavn i Norge i dag, er det
  • 56 etternavn på -sen
  • 42 gårds- eller stedsnavn
  • og, overraskende nok, bare to utenlandske etternavn
    (Nguyen på nr. 57 og Ali på nr. 94)
Ergo: Gårdsbruker Hvermannsen dominerer etternavns-Norge og slår familien Nguyen-Ali med 98-0. 
  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar